Dreptul fiscal, administrativ şi mediu

Echipa de avocaţi Marcu şi Asociaţii, specializată în dreptul mediului, oferă servicii juridice cu privire la:

Asistenţă şi reprezentare juridică în faţa autorităţilor publice în procedura preliminară, precum şi în faţa instanţelor de contencios administrativ;

Furnizarea de consultanţă juridică privind impozitele şi orice tip de grevări fiscale, precum şi oferirea de soluţii fiscale corespunzătoare;

Asistenţă şi reprezentare juridică la procedurile administrative şi judiciare generate de procedurile de audit efectuate de organismele de inspecţie fiscală;

Consultanţă juridică legată de încheierea/executarea/modificarea/rezilierea contractelor administrative;

Consultanţă şi reprezentare juridică în instanţă pentru revocarea/suspendarea/anularea actelor administrative;

Asistenţă juridică privind modalităţile de organizare şi desfăşurare a activităţii societăţii în scopul evaluării nivelului de conformare al companiei cu cerinţele legislaţiei de mediu sau cu alte standarde specifice;asistenţă juridică cu privire la raporturile juridice cu autorităţile şi instituţiile publice competente în materia dreptului mediului, precum şi cu privire la îndeplinirea diverselor proceduri prevăzute de lege;

Consultanţă privind interpretarea şi aplicarea diferitelor proceduri privind probleme de drept al mediului;

Asistență și reprezentare în litigii administrative în legătură cu diferite aspecte de mediu.

placeholder image
drept-fiscal-administrativ-si-de-mediu-avocat-drept-fiscal-timisoara-mihaela-marcu

CAUȚI

Avocați cu experiență?

Programeaza o sedinta de consultanta live, chiar acum

Vorbește cu un avocat

Cere consultanță    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu reglementările europene nr. 2016/679. Citește regulamentul.

    Please prove you are human by selecting the key.