Achiziţii publice şi fonduri europene

Marcu şi Asociaţii deţine o vastă experienţă în domeniul achiziţiilor publice, oferind consiliere de specialitate atât investitorilor privati, cât şi autorităţilor publice cu privire la toate aspectele legate de desfăşurarea procedurilor de atribuire şi încheierea contractelor de achiziţie de lucrări, servicii sau produse. Expertiza noastră acoperă atât interpretarea prevederilor legislaţiei române, cât şi a directivelor europene în materia achiziţiilor publice şi are la bază înţelegerea aprofundată a regulilor şi principiilor acestui domeniu, precum şi însuşirea practicii decizionale a instanţelor naţionale şi europene şi a jurisdicţiei administrative competente din România – Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).

În România există în prezent peste 15.000 de autorități contractante, dintre care o medie anuală de 7.300 de autorități au desfășurat achiziții publice.
În 2013, valoarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate din fonduri publice s-a ridicat la 13,3% din PIB-ul României, din care 9,46% (14.250 milioane euro) de la bugetul de stat și aproximativ 3,87% (5.491 milioane euro) din fonduri UE și alte surse de finanțare.

placeholder image
avocat-specialist-in-achizitii-publice-mihaela-marcu-timisoara

Servicii juridice

1.

Asistenţă juridică şi/sau reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată în legătură cu încheierea unui contract, executarea sau anularea unui contract în domeniul achiziţiilor publice, precum şi asistenţă şi/sau reprezentare pentru recuperarea creanţelor provenind din contracte din domeniul achiziţiilor publice.

2.

Asistarea şi reprezentarea autoritatilor contractante în contestarea Notelor de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare întocmite în baza Ordonanţei de urgenta nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau publice.

3.

Asistarea operatorilor economici in elaborarea ofertelor in vederea participarii la procedurile de atribuire, precum si in orice etapa a procedurii, inclusiv in cadrul sedintelor de deschidere a ofertelor si in pregatirea raspunsurilor la solicitarile de informatii primite din partea autoritatii contractante.

4.

Asistarea si reprezentarea operatorilor economici si a autoritatilor contractante in contestarea procedurilor de atribuire in fata CNSC si a instantelor de judecata

5.

Acordarea de asistenta in redactarea, negocierea, derularea si administrarea contractelor de achizitii publice privind lucrari, servicii si produse.

6.

Acordarea de asistenta privind construcţia infrastructurii având la bază contractele fidic roşu şi fidic galben cu resurse financiare din fonduri UE sau publice.

CAUȚI

Avocați cu experiență?

Programeaza o sedinta de consultanta live, chiar acum

Vorbește cu un avocat

Cere consultanță    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu reglementările europene nr. 2016/679. Citește regulamentul.

    Please prove you are human by selecting the cup.