Proceduri de achiziţie publică

Posted by: adminxx Category: Achiziţie publice Tags: , , , Comments: 0

Ştiai că în anul 2020, s-au derulat 28.475 de proceduri de achiziţie publică în valoare estimativă de 167.847.804,05 mii lei, dintre care:

  • 6056 de proceduri vizează proiecte sau programe cu finanţare din fonduri UE, cu o pondere valorică de
    36,54%<,/li>
  • 13.996 proceduri vizează contracte de furnizare, 7395 vizează contracte de lucrări şi 7084 vizează
    contracte de servicii,
  • 28.292 de proceduri s-au desfăşurat online (99,36%),
  • 15.899 de proceduri au fost finalizate prin încheierea unui contract cu o valoare totală de 40.035.244,94
    miilei (67,20% din valoarea totală estimativă).

*NU fac obiectul prezentei situaţii concursurile de soluţii şi concesionările de lucrări/servicii publicate cu anunţ de concesionare;
**Raportul a fost întocmit în baza datelor furnizate de către operatorul SEAP, prin listele puse la dispoziție, cu privire la procedurile inițate în perioada cu 01.01.2020 – 31.12.2020 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice – starea procedurilor este cea din 04.01.2021 – data extragerii datelor.